මිලියන 6ක් Windows Insidersලා සඳහා Satya Nadella විසින් ICE Bucket අභියෝග කරයි.

මිලියන 6ක් Windows Insidersලා සඳහා Satya Nadella විසින් ICE Bucket අභියෝග කරයි.

2339
1
SHARE

විසින් මිලියන 6කට අධික Windows Insiderලා සඳහා Microsoft සමාගමේ වත්මන් CEO වන Satya Nadella  ICE Bucket අභියෝගය කල හැටි පහත වෙන් නරබන්න. ඔබත් Window Insider කෙනෙක් නම් මේ Challange එක භාරගන්න අනෙත් අයටත් Challange කරන්න. අදාල Vidoe  එක අපගේ Facebook පිටුව වෙත  Share කරන්න.

Comments

comments

1 COMMENT

LEAVE A REPLY